Megjelent az örökerdő kezelési terv elkészítéséről szóló útmutató

2020.06.10.
Kocsánytalan tölgy újulatcsoport lékben (Fotó: Csépányi P.)

A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztályának honlapján megjelent az örökerdő üzemmód gyakorlati fogásait és az elméleti háttér gyakorlat számára legfontosabb elemeit tartalmazó útmutató. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény felhatalmazása alapján miniszteri rendelet határozza meg az örökerdő kezelési terv készítésének részletes szabályait. A múlt év során az összegyűlt gyakorlati tapasztalatok és legjobb külföldi gyakorlat eredményeit ötvözve elkészült az örökerdő-gazdálkodás szakmai kereteit meghatározó miniszteri rendelet és az eljárási szabályokat lefektető kormányrendelet.

http://www.nfk.gov.hu/Erdogazdalkodas_orokerdo_es_atmeneti_uzemmodban_news_585

Ezzel összefüggésben a minisztérium útmutatót is készíttetett, mely hátteret biztosít a hazánkban szakmai hagyományokkal nem rendelkező örökerdő üzemmód bevezetéséhez. Az Útmutató részletesen bemutatja az örökerdő üzemmód elméleti hátterét és gyakorlati teendőit, valamint az örökerdő kezelési tervek elkészítésének módszertanát, továbbá kitér az üzemmódban folytatott gazdálkodás hatósági ellenőrzésével és az erdőtervezéssel kapcsolatos kérdésekre is.

http://www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303

Az Útmutatóban hazánk örökerdő üzemmódú erdőállományaiban alkalmazható örökerdő modellek alapesetei is szerepelnek, melyek általánosságban kielégítik a különböző termőhelyi adottságú faállományokban a célmeghatározás igényét. Ezen felül az önellenőrző eljárás alkalmazását megkönnyítő, az adatok feldolgozását segítő excel munkafüzetet is rendelkezésre bocsátottak, mely az Útmutatóban szereplő modelleket veszi alapul, azonban saját modell bevitelére is lehetőséget nyújt.