A vágásos üzemmód hazai egyeduralma miatt a magyar erdészet afféle kakukktojásként került a Pro Silva kezdő csapatába - az alakuló ülésen résztvevő Varga Béla egyéni tagsága révén.

Szerencsére az Országos Erdészeti Egyesület gyorsan felismerte a helyzetet, és a legelsők között lépett be az európai szövetségbe, annak nemzeti csoportjaként. Az Erdőművelési Szakosztályban megalakult Pro Silva Munkacsoport lelkes tagjainak köszönhetően, tíz éven keresztül végzett a nagy "proszilvás" hagyományokkal rendelkező nemzetek (Svájc, Szlovénia, Németország, Franciaország, Csehország, stb.) közül is kitűnő - természetesen, elsősorban megalapozó - munkát.

Ha a TERMÉSZETET, mint vezetőt követjük, sohasem fogunk tévedni.

- C.G. Jung