Csépányi Péter: Az Örökerdô elvek szerinti és a hagyományos bükkgazdálkodás ökonómiai elemzése és összehasonlítása

A tanulmány az örökerdô elvek szerint (folyamatos erdôborítást biztosító erdôgazdálkodás) szálaló üzemmódban kezelt bükkösökben folytatott gazdálkodás kezdeti átvezetési idôszakának adataiból és a hagyományos vágásos üzemmódú erdôgazdálkodás adataiból felállított komplex ökonómiai modellek elemzését végzi el. Az elemzés erdôrészlet és erdôtömb (üzemi) szintjén készült, és összehasonlítja a gazdasági teljesítményeket. A kapott eredményekbôl megállapítható, hogy a bükkösökben a szálaló üzemmód mindkét szinten legalább olyan ökonómiai teljesítményre képes, mint a hagyományos vágásos üzemmód.

 

A teljes tanulmány innen tölthető le.