Csépányi Péter: A 2014. DECEMBERI JÉGKÁR OKAI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI A PILISI PARKERDŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERDŐÁLLOMÁNYOKRA

Jelen tanulmány a 2014. december 1-3 között ónos eső okozta jégkár okait és hatását vizsgálja a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi, Pilismaróti, Szentendrei és Pilisszentkereszti Erdészetének területén. A vizsgálat arra kereste a választ, hogy mely állományok károsodtak leginkább, és melyek azok a tényezők, amelyek a kár mértékét befolyásolhatták. Az elemzé-sekhez a kár mértékéről készült erdőrészlet szintű becslési adatokat, valamint faegyed szintű saját mérési eredményeket használtunk fel. A vizsgálatok során kiderült, hogy jég, zúzmara, hó okozta károsítások esetén a vegyeskorúság, a vastag, idősebb fák jelenléte nagyobb mértékben járul hozzá az állományok jobb ellenállóképességéhez, mint az elegyesség. Az egykorú állományok vizsgálata alapján megállapítható, hogy a faegyedek méretei kapcsolatban állnak a kár mértékével.

 

A teljes tanulmány itt érhető el.

Csépányi Péter: Az Örökerdô elvek szerinti és a hagyományos bükkgazdálkodás ökonómiai elemzése és összehasonlítása

A tanulmány az örökerdô elvek szerint (folyamatos erdôborítást biztosító erdôgazdálkodás) szálaló üzemmódban kezelt bükkösökben folytatott gazdálkodás kezdeti átvezetési idôszakának adataiból és a hagyományos vágásos üzemmódú erdôgazdálkodás adataiból felállított komplex ökonómiai modellek elemzését végzi el. Az elemzés erdôrészlet és erdôtömb (üzemi) szintjén készült, és összehasonlítja a gazdasági teljesítményeket. A kapott eredményekbôl megállapítható, hogy a bükkösökben a szálaló üzemmód mindkét szinten legalább olyan ökonómiai teljesítményre képes, mint a hagyományos vágásos üzemmód.

 

A teljes tanulmány innen tölthető le.

 

Economic Assessment of European Beech and Turkey Oak Stands with Close-to-Nature Forest Management

Abstract – The paper analyses the complex economic models of continuous cover forestry based on the ‘Dauerwald’ principles in the early transformation period and in the traditional rotation system both in European beech (Fagus sylvatica L.) and Turkey oak (Quercus cerris L.) stands in central Hungarian study sites. The analysis was carried out on both the stand and estate-levels, and the performances were compared as well. We found that continuous cover forest management (CCF) can achieve at least the same economic efficiency as traditional rotation forest management (RF) in both beech and in Turkey oak stands. The regeneration problems occurring in poor quality sites in Turkey oak stands made visible the economic differences between the two management systems investigated.

 

You can download the full article.

Varga Béla: Az átmeneti „üzemmódról”

A számos gyenge pontja mellett visszaélésekre is bő alkalmat adó átalakító üzemmód létjogosultsága valóban megkérdőjelezhető. A folyamatos erdőborítás elkötelezett, tudatos hívei és az erdei ökoszisztéma-szolgáltatások közvetlen és közvetett haszonélvezőinek milliói biztosan nem fogják megsiratni.

A baj az, hogy a Törvényjavaslat szerint a helyébe lépő átmeneti üzemmód jóval több és súlyosabb hibával és fogyatékossággal terhelt, mint az elődje. Olyanokkal, amelyek nem a Nemzeti Erdőstratégiában, a hatályos Evt. preambulumában és 1.§-ában, valamint az ezekkel jól harmonizáló ProSilva Alapelvekben világosan és egyértelműen meghatározott, széles társadalmi támogatással övezett célok felé terelik, vagy „végszükség” esetén kényszerítik az erdőgazdálkodás meghatározó szereplőit. (Köztük elsősorban a földtulajdonosokat, akik helyzetüknél fogva a gyakorlatban legtöbbet tehetnek majd a természetes -, a természetszerű -, ill. az ésszerűen azzá „alakítható” erdők érdekében. De ugyanakkor az ilyen erdők ellen is ők véthetnek legnagyobbat: pl. a hosszútávú közérdek szolgálata helyett az erdő tulajdonlásához kötődő jogi - és erkölcsi kötelezettség és felelősség feledtével vagy negligálásával.)

 

A teljes PDF itt érhető el.

Ha a TERMÉSZETET, mint vezetőt követjük, sohasem fogunk tévedni.

- C.G. Jung