A PRO SILVA a természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodást szorgalmazó erdészek 1989-ben, Szlovéniában alapított európai szövetsége.

A tartamosság fogalmának tág értelmezésére alapozva, a PRO SILVA a következő oldalakon rögzíti a jelenlegi erdőgazdálkodás négy kiemelten fontos kérdéskörével kapcsolatos álláspontját:

  1. a felelősségteljes erdőgazdálkodás és erdőhasználat alapelvei,
  2. a biodiverzitás fenntartása,
  3. az idegenhonos (exóta) fafajok alkalmazása, és
  4. az erdők ökológiai szerepe a tájban.

Az így értelmezett tartamosság hangsúlyozása mellett a PRO SILVA a természetes folyamatokra épülő erdőgazdálkodást támogatja. Ily módon az ökológiai és ökonómiai kockázatok csökkennek.

A PRO SILVA meggyőződése, hogy a mereven szabályozott uniform gazdálkodásról a PRO SILVA szemléletű erdőgazdálkodásra és erdőművelésre való átállás, az erdők állományfejlődésének csaknem minden stádiumában elkezdhető. Az erdő védelme, az erdőgazdálkodás, és az erdőhasználat bizonyos erdő-állománytípusokban hozzájárulhat az erdő felújításához és megőrzéséhez.

A PRO SILVA az ilyen természetközeli erdőgazdálkodás gyakorlatba ültetését az alábbi módokon támogatja:

  • információcsere az európai nemzeti csoportok között;
  • bemutató területek létrehozása;
  • találkozók és terepi programok szervezése a bemutató területeken;
  • oktatási- és kutató intézményekkel, valamint egyéb szervezetekkel való együttműködés.

Ezek az irányelvek a PRO SILVA elnökségi tagok között lefolytatott sok vita és tárgyalás eredményeként alakultak ki. Azt a célt szolgálják, hogy gyarapodjanak az erdő által nyújtott szolgáltatások mind a jelen, mind a jövő generációi számára.


Ha a TERMÉSZETET, mint vezetőt követjük, sohasem fogunk tévedni.

- C.G. Jung